Palvelumme

Syvällinen kohderyhmäymmärrys

Ymmärrystä kehittämistyön tueksi

Kun halutaan kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa, syvällinen asiakasymmärrys sujuvoittaa ja tehostaa tekemistä luoden selkeät suuntaviivat tulevaisuudelle. Kvalitatiivinen tutkimus tuottaa ymmärtävää tietoa kehittämisen tueksi.

Syvällinen kohderyhmäymmärrys on erityisen tarpeellista kehittämistyön pohjana ja tutkimus räätälöidään aina palvelemaan yrityksessä esille noussutta tarvetta. Tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi ryhmäkeskustelut tuottavat hyvin näkemystä kulttuurisista arvoista ja asenteista, kun taas käyttäytymisen ymmärtäminen edellyttää etnografisia menetelmiä.

Mitä tutkimus kertoo?

  • Millaisia arvoja, asenteita, pyrkimyksiä tai ideaaleja kohderyhmällä on suhteessa tutkittavaan asiaan? Entä millaisia odotuksia, toiveita ja tarpeita?
  • Miten asioista ajatellaan ja mihin ajattelutavat perustuvat?
  • Miten käyttäydytään ja mitkä ovat käyttäytymisen ajurit? Millaisia muutoksia on tunnistettavissa?
  • Millaisia erilaisia motiivipohjaisia segmenttejä on paikannettavissa?
  • Millaisena nähdään kilpailukenttä ja miten eri toimijat positioituvat suhteessa toisiinsa?

”Mikä mättää” -tutkimus

Kvalitatiivinen tutkimus on parhaimmillaan, kun on tarve selvittää ”mikä mättää”. Mistä syystä preferenssi laskee, miksi myynti ei vedä, miksi ihmisten mielikuvat ovat ”väärät” tai ne eivät ole kehittyneet tavoitteen mukaisesti. ”Mikä mättää” -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on varsinainen ongelma, jotta osataan pureutua oikean asian korjaamiseen.

Mitä ”Mikä mättää” -tutkimus kertoo?

  • Miksi myynti ei vedä, preferenssi laskee tai mielikuvat laahaavat?
  • Mikä on pielessä: onko vika itse tuotteessa tai palvelussa, onko brändi epäkiinnostava vai eikö viestintä puhuttele?
  • Mitkä tekijät ovat esteenä kasvulle? Mihin tarpeisiin ei nykyisellään vastata?
  • Miten ongelmia tulee lähteä korjaamaan? Minkä pitää muuttua?

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään sinun tarpeisiisi paras ratkaisu.

Ota yhteyttä

Palvelut

Ymmärryksestä näkemystä

Suomen johtavana kvalitatiivisen tutkimuksen toimistona muotoilemme syvällisen ymmärryksen näkemykseksi, jonka avulla kehität liiketoimintaasi kohderyhmälähtöisesti.

Tutustu muihin palveluihimme

Takaisin ylös