Vahvista brändiä

Näkemystä brändin kasvua kirittämään

Luomme tunteista kilpailuedun brändisi kasvuun

Meillä on ollut ilo olla mukana lukemattomien brändien tarinoissa. Ymmärrys on kaiken pohja, kun halutaan rakentaa vahva brändi. Aidosti merkityksellinen brändi nimittäin edellyttää niin kohderyhmän kuin kilpailijoiden syvällistä tuntemista.

Kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin autamme ymmärtämään brändisi olemuksen kohderyhmän mielissä, tunnistamme kehitystarpeet ja mahdollisuudet. Tutkimukseen perustuva näkemys varmistaa, että brändistä saadaan paras mahdollinen tuki liiketoiminnalle. Kanssamme luot aidosti vahvan brändin.

Miten tutkimus tukee brändin kehittämistä?

Brändi on olemassa vain ihmisten mielissä tunteina, mielikuvina ja käsityksinä — vahvan brändin rakentaminen edellyttää kohderyhmän syvällistä ymmärtämistä.

Brändistä tehdään relevantti

Kvalitatiivinen tutkimus tuo esiin brändin merkityksen kohderyhmän elämässä ja arjessa suhteessa kilpailijoihin antaen näin suuntaviivat brändin relevanttiuden vahvistamiseksi.

Brändistä tehdään erottuva

Syvällinen ymmärrys kirkastaa brändin vahvuudet ja heikkoudet suhteessa kilpailijoihin kohderyhmän mielissä luoden pohjan brändin erottuvuuden vahvistamiseksi.

Brändistä tehdään emotionaalisesti vetovoimainen

Laadullinen menetelmä paljastaa brändiin liitettävät tunteet sekä niiden sävyt ja intensiteetin synnyttäen näkemyksen brändin emotionaalisen vetovoiman vahvistamiseksi.

Tutustu palveluihimme

Vahvista brändiä

Brändin syväluotaustutkimus

Brändin nykytilan syvällinen ymmärtäminen kohderyhmän mielessä on välttämätöntä, jotta sille täsmentyy selkeä tulevaisuuden suunta, ja jotta brändistä saadaan parasta tukea liiketoiminnalle. Tutkimus tuottaa rikasta ja runsasta visuaalista materiaalia brändin mielikuvallisten ja emotionaalisten merkitysten ymmärtämiseksi.

Lue lisää

Vahvista brändiä

Brändin positiointitutkimus

Positioinnissa tuotteesta tai palvelusta tehdään brändi rakentamalla sille ainutkertaista arvoa kohderyhmän mielessä. Vasta paikka mielissä tarkoittaa paikkaa markkinoilla. Tästä syystä on hyödyllistä valjastaa kohderyhmä mukaan positiointityöhön laadullisen tutkimuksen keinoin.

Lue lisää

Tutustu kaikkiin palveluihimme

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään sinun tarpeisiisi paras ratkaisu.

Ota yhteyttä

Takaisin ylös