Palvelumme

Tarjooman kehittäminen asiakastarpeiden pohjalta, b-to-b

B-to-b-asiakkaiden tarpeiden kartoitus

Tutkimus kääntää näkökulman omasta tuotevalikoimasta asiakastarvelähtöiseen näkemykseen tulevaisuuden kasvustrategian pohjaksi. Asiakkaiden tarpeiden kartoitus tuottaa tarvekartan, jonka pohjalta yritys voi tehdä päätökset siitä, missä asiakkaiden tarpeiden tyydytyksessä se haluaa/kykenee olemaan mukana tulevaisuudessa ja millä tavalla.

Tarpeet tutkitaan aina linkitettynä asiakasyritysten liiketoiminnallisiin tulevaisuuden tavoitteisiin. Näin varmistetaan, että määritellyt tarpeet ovat asiakkaille relevantteja myös tulevaisuudessa.

Tutkimus tuottaa syvällistä näkemystä yritysasiakkaiden tarpeista tulevaisuuden tarjooman kehittämisen pohjaksi.

  • Millaisia tulevaisuuden liiketoimintatavoitteita yrityksen asiakasyrityksillä on? Millä keinoilla asiakasyritykset pyrkivät tavoitteita saavuttamaan ja mitkä ovat keskeiset haasteet? Millä tavalla oma yritys voi kumppanina tukea parhaalla mahdollisella tavalla asiakasyritysten liiketoimintatavoitteiden saavuttamista?
  • Millaisia erilaisia tarpeita asiakasyrityksillä on liittyen oman yrityksen toimialaan?
  • Mikä on oman yrityksen koettu pääoma, vahvuudet ja heikkoudet verrattuna kilpailijoihin kussakin asiakastarpeessa eli asiakaslähtöisessä markkinassa? Kenen kanssa kilpaillaan eri asiakastarpeissa?

Miksi asiakastarvelähtöinen markkinamääritys kannattaa?

  • Tuottaa konkreettisen ja selkeän työkalun eli tarvekartan, jossa on muotoiltuna yritysasiakkaiden tarpeet eli asiakaslähtöiset markkinat suhteessa omaan toimialaan.
  • Auttaa tekemään strategisia päätöksiä siitä, missä markkinassa eli asiakastarpeen tyydytyksessä halutaan olla / kyetään olemaan tulevaisuudessa mukana ja millä tavalla.
  • Tarjoaa strategista näkemystä asiakastarvelähtöisen tarjooman kehittämiseksi sekä tulevaisuuden busineksen innovoinnin pohjaksi.
  • Selkeyttää yrityksen tulevaisuuden strategian ja tekemisen suuntaa sekä vahvistaa ylipäänsä asiakaslähtöisyyden kulttuuria yrityksessä.

Palvelut

Ymmärryksestä näkemystä

Suomen johtavana kvalitatiivisen tutkimuksen toimistona muotoilemme syvällisen ymmärryksen näkemykseksi, jonka avulla kehität liiketoimintaasi kohderyhmälähtöisesti.

Tutustu muihin palveluihimme

Takaisin ylös